Skip to content

Акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок

Скачать акт перевірки заземлення кабінету інформатики зразок fb2

Акт перев i рки заземлення.

5. Акт перевірки заземлення. 6. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 7. Інструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.  · зразки апаратних складових обчислювальних систем. Змінної експозиції. · матеріали до тем, що вивчаються. акт перевірки заземлення. акт дозволу на проведення занять (щорічно). паспорт кабінету інформатики.

аналітична довідка про стан інформатизації, комп’ютеризації та ефективності використання ІКТ у НВП у н.р. санітарний паспорт кабінету інформатики. районна програма «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти Вільнянського району на рр”. план заходів виконання районної програми «Інформатизація та комп’ютеризація закладів освіти Вільнянського району на рр”.

положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх нав. 3. Акт перевірки заземлення. 4. Положення про кабінет інформатики та інформаційно - комунікаційних технологій навчання. 5. Санітарні правила та норми при проведенні занять з комп'ютерною технікою.

6. Санітарний паспорт кабінету комп'ютерної техніки. 7. Інструкція з питань безпеки життєдіяльності. 8. Інструкція з пожежної безпеки. 9. Інструкції на робочому місці (виписка з СанПІН). Інструкція по гасінню пожежі. технологій 7. Акт введення в експлуатацію кабінету-Зразок 8. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон 9. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Рекомендації щодо заземлення кабінету Акт передачі НККТ іншому вчителю Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році Паспорт кабінету інформатики Паспорт навчального комп'ютерного комплексу Паспорт забезпеченості кабінету інформатики-Зразок-1 Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Зразок Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабіне.

5. Акт перевiрки заземлення. 6. Правила безпеки пiд час навчання в кабiнетах iнформатики навчальних закладiв системи загальної середньої освiти. 7. Інструкцiя з охорони працi пiд час роботи в кабiнетi iнформа тики та iнформацiйнокомунiкацiйних технологiй навчання.  28 Шкільний кабінет інформатики Усi матерiальнi цiнностi кабiнету облiковуються в iнвен тарнiй книзi встановленого зразка.

Списання матерiальних цiнностей проводиться вiдповiдно до чинного законодавства. 5. Навчальнометодичне забезпечення кабiнету n Акт готовності кабінету інформатики до нового навчального року; n Протоколи вимірів опору заземлення та ізоляції (витяг із протоколу по школі); n Санітарний паспорт кабінету інформатики (узгоджений органами ДСанПіН); n Журнал оперативного, адміністративно – громадського контролю; n Інструкція з ОП при роботі на ПК (біля кожного ПК).  Інструктажі.

n Журнал реєстрації інструктажів з учнями встановленого зразка (дод.№2 наказ МОіНУ від р. № ); n Перелік інструкцій з ОП, БЖД для кабінета інформатики (витяг із загальношкільного переліку).

n Комплект інструкції з ОП, БЖД для вчителів та учнів відповідно до переліку. n Журнал обліку безпреривного часу роботи учнів з екраном ПК; 6. Список документ ів. у кабінеті інформатики та обчислювальної техніки. 1. Акт вводу в експлуатацію (оформлюється при відкритті кабінету). 2. Акт дозволу на проведення занять, який оформлюється щорічно на початок навчального року. 3. Акт перевірки заземлення. 4. Положення про кабінет обчислювальної техніки. 5. Санітарні правила та норми при проведенні занять із комп'ютерною технікою.

Акт введення в експлуатацію кабінету-Зразок 8. Акт введення в експлуатацію кабінету-Шаблон 9. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення Рекомендації щодо заземлення кабінету Акт передачі НККТ іншому вчителю Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті у поточному році Паспорт кабінету інформатики Паспорт навчального комп'ютерного комплексу Паспорт забезпеченості кабінету інформатики-Зразок-1 Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Зразок Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету-Шаблон

EPUB, rtf, PDF, txt