Skip to content

Дсту гост 30333 2009

Скачать дсту гост 30333 2009 txt

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.

ДСТУ /ГОСТ Національний стандарт україни. Брухт і відходи кольорових металів і сплавів. Загальні технічні умови. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия. Non-ferrous metals and alloys scrap and waste. согласно ДСТУ ГОСТ Дата: Версия страница 4/7 9 Физико-химические свойства Физическое состояние: порошок белого цвета. Продукт негигроскопичен, при хранении не слеживается.

Запах: отсутствует Температура плавления: с (с разложением). Температура кипения: не достигается. По другим данным 0С С Температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения Негорючий Давление пара: Не образует пара в стандартных условиях.

Плотность: 4,26 г/см3(рутил). ДСТУ ГОСТ Паспорт безпечності хімічної продукції. Загальні вимоги (ГОСТ , IDT) ru: Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования - Вперше (зі скасуванням ГОСТ ). ДСТУ ГОСТ Матеріали текстильні. Гранично допустимі концентрації вільного формальдегіду (ГОСТ , IDT) ru: Материалы текстильные.

Предельно допустимые концентрации свободного формальдегида - Вперше. ДСТУ ГОСТ Полотна та вироби трикотажні. Методи визначення виду й масової частки сировини (ГОСТ , IDT) ru: Полотна и изделия трикотажные. Методы определения ви. З р. наказом Держспоживстандарту України від р. № міждержавному стандарту ДСТУ ГОСТ надано чин-ності національного стандарту України на заміну ГОСТ – Паспорт безпеки є обов’язковою складовою час-тиною технічної документації на хімічну продукцію (речовину, суміш, матеріал, відходи промисло-вого виробництва) та призначений для забезпе-чення споживача достовірною інформацією щодо безпечного промислового використання, зберігання, транспортування та утилізації хімічної продукції, а також її використання в побутових цілях.

Паспорт безпечності хімічної продукції. Згідно із ДСТУ ГОСТ Фамідез. ® Потужний очищувач.  Цей лист даних безпек и підготовлений відповідно до ДСТУ ГОСТ Посилання на дані: Паспорти безпеки від наших пос тачальників сировини і матеріалів. Ссылки из других документов. Наименование документа. ДСТУ ГОСТ Паспорт безопасности химической продукции.

Общие требования (ГОСТ , IDT). Дата начала действия. Дата принятия. Статус. Действующий. На замену. ГОСТ Утверждающий документ.

Приказ от № О введении в действие в Украине межгосударственных стандартов, изменений к межгосударственным стандартам и отмене нормативных документов. Вид документа. ДСТУ (Государственный Стандарт Украины). Шифр документа. Разработчик. Технический комитет по стандартизации ТК «Хим. ДСТУ ГОСТ Паспорт безпечності хімічної продукції.

Загальні вимоги (ГОСТ , IDT). Загальні вимоги (ГОСТ , IDT)».  ДСТУ "Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги". ДЯкую. РЕКЛАМА. Свята. Статистика. Охорона праці та пожежнаа безпека. Головна» Файли» Інше» інші документи.

PDF, txt, txt, fb2